Investeringsprojekter

Nova Group arbejder løbende med udvikling og sammensætning af interessante investeringsprojekter, dels for eksterne investorer, og dels projekter som vi selv deltager i.

Grundet den nuværende finansielle krise, kan der blandt andet købes investeringsejendomme til fordelagtige priser og med stort potentiale for udvikling. Dette sammenholdt med den historisk lave lånerente gør det utrolig attraktivt at påbegynde opkøb i ejendomsbranchen nu, særligt da en række institutionelle investorer, kuratorer og nødlidende ejendomsudviklere skal have "slanket" balancen og afhændet en række velbeliggende ejendomme.

Nova Group sammensætter forskellige ejendomsinvesteringer indenfor forskellige investeringssegmenter, og tilbyder således både afskrivningsberettigede K/S projekter til folk som kan udnytte fradragene i topskatten, samt investering i danske og tyske kontor, - og boligudlejningsejendomme.

Vi bliver jævnligt kontaktet af ejendomsbesiddere i vores netværk, som ønsker at afhænde gode ejendomme udenom de traditionelle salgskanaler, hvilket gør at vi har et utrolig stort kendskab til ejendomme til salg på markedet samt udviklingen i markedspriserne.  

Opportunity Fund

Nova Group arbejder på at lancerer en investeringsmulighed i et aktieselskab, som har til formål at indsamle aktiekapital fra eksterne investorer til opkøb af nødlidende ejendomme.  Det er tanken, at ejendommene skal købes på tvangsauktioner og fra kreditgivere som har fået ejendommene hjem fra nødlidende investorer. I den samlede investeringsmasse vil der være en risikofordeling således at der er en hensigtsmæssig fordeling af boligudlejningsejendomme, kontorejendomme og butiksejendomme. Der vil primært blive opkøbt velbeliggende ejendomme i større danske og tyske byer, og hvor lejeniveauet ligger væsentlig under det nuværende markedsniveau, således at potentialet for drifts - og værdiudvikling af investeringen er størst mulig. 

Såfremt du måtte være interesseret i køb af aktier i vores opportunity Fund, er du velkommen til at kontakte os på 72 17 00 21 eller på mail for at modtage yderligere information.  

Energiprojekter

Nova Group arbejder ligeledes målrettet med investering i energiprojekter og er således igang med en større undersøgelse vedrørende investering i biogasanlæg i Tyskland, solcelleanlæg, vindmølleparker samt en række investeringer i andre alternative og vedvarende energiprojekter.

Kontakt os gerne for et uforpligtende møde herom, eller for at modtage yderligere information.